Lublin

Stowarzyszenie KLANZA

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW

 

KLANZA

zaprasza do udziału w projekcie

„AAZ- AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”

CEL PROJEKTU: “Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego u 50 os.(25K i 25M) w wieku pow. 30 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności os w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu woj. L do 30.06.2022r.”

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat
i więcej:

W grupie 50 osób będą osoby kwalifikujące się do jednej z grup:

– kobiety min.25 osób, mężczyźni min.25 osób 
– bierne zawodowo
– bezrobotne
– długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach (80%)
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby niepełnosprawne,
– mieszkańcy woj. lubelskiego.

W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

•Poradnictwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD
•Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):
– OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ – realizacja szkolenia w 2021 roku.
– OPIEKUN/KA W ŻŁOBKU – realizacja szkolenia na przełomie 2021/2022 roku
– SPAWACZ METODĄ MIG/MAG- realizacja szkolenia w 2021 roku.
– OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI- realizacja szkolenia na przełomie 2021/2022

• 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników
• Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników,

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców oraz profesjonalne szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i kompetencje zawodowe, a także w udział
  w egzaminach potwierdzających kwalifikacje.
 • Stypendia szkoleniowe- 8,80 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) z każda godzinę szkolenia.
 • Stypendia stażowe – 1327,78 złotych brutto (Łącznie z kosztami pracodawcy) za każdy miesiąc stażu.(1033,70 złotych netto)
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich i książeczek SANEPiD, ubezpieczenia NNW,

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-30.06.2022 r.

Wartość projektu: 598 236,26

Dofinansowanie projektu z UE: 508 500,82

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Kontakt: tel. 81 534 65 83; 530 782 203
e-mail: biuro@klanza.org.pl
strona: www.lublin.klanza.pl
Adres Biura Projektu: ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Akademia Aktywizacji Zawodowej Formularz Zgłoszeniowy-wersja edytowalna

2. Akademia Aktywizacji Zawodowej Formularz Zgłoszeniowy-wersja PDF

3. REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (1)

4. AAZ Formularz Zgłoszeniowy dla ON_powiększona czcionka_wersja edytowalna

5. AAZ Regulamin ON powiekszona czcionka wersja edytowalna

6. AAZ Formularz Zgłoszeniowy dla ON_powiększona czcionka_wersja PDF

7. AAZ Regulamin ON powiekszona czcionka wersja PDF

INSTRUKCJA:

 • Aby pobrać plik należy nacisnąć na powyżej wybrany odpowiedni dokument.
 • W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy dostarczyć do biura uzupełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy- Formularz zgłoszeniowy wypełniamy komputerowo, w tym celu zamieszczono wersję edytowalną pliku  (Prosimy o niezmienianie treści- formularze ze zmienioną treścią nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji). Formularz można także wypełnić ręcznie- drukowanymi literami. 
 • Ponadto należy wydrukować i podpisać w wyznaczonym miejscu Regulamin Projektu. 
 • Sposób dostarczenia: Dokumenty można dostarczyć do biura osobiście Adres biura: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin. Można przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin, lub wysłać w postaci skanu na adres mailowy: biuro@klanza.org.pl
 • Osoby mające problem z wydrukiem lub wypełnieniem dokumentów zapraszamy do kontaktu z biurem: Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji to Pani Monika Gliwka 

 ZAPRASZAMY!

Ważna Informacja odnośnie realizacji projektu “AAZ-Akademia Aktywizacji Zawodowej”

Szanowni Państwo,

W zawiązku z wprowadzeniem od dnia 27.03.2021r do 09.04.2021r. zmuszani jesteśmy poinformować, że najwcześniejszy termin rozpoczęcia szkoleń w ramach grupy “Opiekun/ka osób starszych i chorych” oraz “Spawacz/ka metodą MIG/MAG” rozpoczną się po 10.04.2021r. Do tego czasu otrzymają Państwo harmonogramy prowadzenia szkoleń, miejsce ich odbywania oraz sposób ich realizacji. Niestety sytuacja epidemiologiczna w Polsce, oraz wprowadzane obostrzenia nie pozwolą nam na wcześniejsze rozpoczęcie zajęć w grupach. Ponadto w okresie od 27.03.2021r do 09.04.2021 pracownicy biura będą częściowo skierowani do pracy zdalnej, Prosimy od poniedziałku o kontakt przeważnie mailowy na adres: biuro@klanza.org.pl lub m.gliwka@klanza.org.pl lub tel. 530782203 . Do wszystkich Państwa w dniu jutrzejszym zostanie przesłany mail oraz wykonany telefon z informacjami. Przepraszamy za przesunięcia terminów jest to niestety niezależne od nas.

Zespół PSPiA KLANZA.

Przewiń na górę
Skip to content