Lublin

Stowarzyszenie KLANZA

Zapytanie w ramach projektu „Nowy horyzont – program aktywnego włączenia społeczno-zawodowego”, nr RPMA.09.01.00-14-d461/19

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku, którego celem jest ustalenie ceny rynkowej na realizację:
Diagnozy potrzeb w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i Indywidualnego Planu Działania (IPD) w ramach projektu „Nowy horyzont – program aktywnego włączenia społeczno-zawodowego”, nr RPMA.09.01.00-14-d461/19 w miejscowości Kozienice.

Przewiń na górę
Skip to content