Lublin

Stowarzyszenie KLANZA

„Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ”

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, realizuje projekt pt. „Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ” realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna. Celem projektu jest:

“Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z
M. Świdnik i rozszerzenie oferty edukacyjnej o zaj.dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty dla 70 dzieci z OWP w Lublinie i nowopowstałym OWP w
Świdniku, oraz podniesienie kwal. personelu OWP o 3 K w Lubinie do 31.12.2022r.”

Kwota dofinansowania: 876 443,16 zł

Realizacja projektu dotyczy 2 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.1 Niepubliczne Przedszkole KLANZY w Lublinie:

INSTRUKCJA:

Uczestnikiem projektu jest  dziecko od 3 do lat 6 które uczęszcza do Placówki Przedszkolnej KLANZAY w Lublinie. W celu rekrutacji należy:

1. Pobrać i wypełnić formularz- dane dziecka – WAŻNE !- pobieramy poprzez naciśnięcie linku!

2. Pobrać Regulamin projektu i podpisać.

3. Pobrać i podpisać Deklarację udziału- przekazać dokumenty w przedszkolu.

2 NOWOPOWSTAJĄCE PRZEDSZKOLE W ŚWIDNIKU- na ul. WYSPIAŃSKIEGO 7 21-040 ŚWIDNIK

Placówka powstaje w ramach projektu projektu Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ” nr projektu RPLU.12.01.00-06-0041/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja Przedszkolna

Wolne miejsca i opłaty w żłobku oraz rekrutacja:

Do 31.12.2022 roku czyli do końca realizacji projektu czesne wynosi 150 zł miesięcznie,  bezpłatne wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Ponieważ przedszkole funkcjonuje w ramach projektu „Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ” nr projektu RPLU.12.01.00-06-0041/20, żeby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być rodzicem lub opiekunem prawnym   dziecka w wieku 3 do lat 6. 2. Dziecko nie uczęszczało wcześniej do placówki przedszkolnej.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w poniżej:

 1. https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/FZ-Przedszkole-Swidnik-niedytowalny.pdfRegulamin Świdnik wersja nieedytowalna-https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Regulamin-Przedszkole-Swidnik.pdf
 2. Regulamin Świdnik wersja dla osób niedowidzących-nieedytowalny- https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Regulamin-Przedszkole-Swidnik-wersja-ON.pdf
 3. Formularz zgłoszeniowy wersja edytowalna- https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/FZ-Przedszkole-Swidnik.doc
 4. Formularz zgłoszeniowy wersja edytowalna dla osób niedowidzących-https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/FZ-Przedszkole-Swidnik-N.doc
 5. Formularz zgłoszeniowy wersja nieedytowalna-https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/FZ-Przedszkole-Swidnik-niedytowalny.pdf
 6. Formularz zgłoszeniowy wersja nieedytowalna dl osób niedowidzących-https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/FZ-Przedszkole-Lublin_wersja-ON_nieedytowalna-1.pdf
 7. Deklaracja uczestnictwa-wersja edytowalna-https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Deklaracja-uczestnictwa-Kolorowy-czas-1.doc
 8. Deklaracja uczestnictwa-wersja nieedytowalna-https://lublin.klanza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Deklaracja-uczestnictwa-Kolorowy-czas-wersja-nieedytowalna.pdf
 • INSTRUKCJA
 • Uczestnikiem projektu jest  dziecko od 3 do lat 6 któro wcześniej nie uczęszczało do placówki przedszkolnej oraz mieszka na terenie miasta Świdnik . W celu rekrutacji należy:
 • 1. Pobrać i wypełnić formularz- dane dziecka – WAŻNE ! – Pobieranie dokumentu odbywa się poprzez naciśnięcie linku!
 • 2. Pobrać Regulamin projektu i podpisać.
 • 3. Przedstawić i pozostawić kopię aktu urodzenia dziecka.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl

Przewiń na górę
Skip to content