Rozeznanie rynku na ustalenie ceny rynkowej USŁUGI, tj. przeprowadzenie pośrednictwa pacy, dla maksymalnie 52 Uczestników/czek Projektu (UP)z terenów rewitalizacyjnych woj. lubelskiego.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w ramach realizacji projektu „Aktywny start 2.0”, nr RPLU.11.01.00-06-0043/20 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. przeprowadzenie pośrednictwa pacy, dla maksymalnie 52 Uczestników/czek Projektu (UP)z terenów rewitalizacyjnych […]

Rozeznanie rynku na ustalenie ceny rynkowej kompleksowej realizacji usługi, tj Indywidualnego Life-coachingu wraz z realizacją kontaktu socjalnego dla maksymalnie 52 UP.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w ramach realizacji projektu „Aktywny start 2.0”, nr RPLU.11.01.00-06-0043/20 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. przeprowadzenie Indywidualnego Life-coachingu wraz z realizacją kontaktu socjalnego, dla maksymalnie 52 […]

Przewiń na górę
Skip to content